ZIKKURAT DISZKOGRÁFIA
Zikkurat Színpadi Ügynökség

 

Szörényi Levente:
"Fénylő ölednek édes örömében..."
Innin és Dumuzi - oratórium

 

Az oratórium sumér-akkád eposzok felhasználásával Rákos Sándor
és Komoróczy Géza fordításai alapján készült.

Az oratórium tartalma

INNIN és DUMUZI mítoszának magja a termékenység évi körforgásának megjelenítése. INNIN a vegetációt testesíti meg, így az alvilágba kell térnie, amikor a földön elhal a természet. Nem támad fel, hanem az "élet vizével" meghintve "új" istenként lép ki az alvilágból. DUMUZI a megtermékenyítő erőt képviseli, akinek tevékenysége az év első felére esik, utána azonban elhal "életereje", az alvilágba kényszerül. INNIN-t és DUMUZI-t a mítosz házastársakként kapcsolja egymáshoz.

Az oratórium eseménysora

Az őskáoszból létrejön a világ, megszületnek az istenek és ezek leszármazottai. A feladatok szétosztásra kerülnek. A megállíthatatlan körforgásban új év kezdeténél tartunk. INNIN az alvilágból távozóban megpillantja kedvesét DUMUZI-t, aki trónján pompázva, ölelkezve a tavaszi napforduló ünnepét üli. Mérgében őt adja cserébe maga helyett az ördögöknek.

DUMUZI UTU-hoz könyörög segítségért, végül mégis elkapják és elpusztítják. Az alvilágba kerül.

Az Ország népe imával magasztalja a Napistent (nyári napforduló).

ENKI figyelmezteti lányát, INNIN-t, aki pusztító hatalmával romlást visz az emberek közé. Az Ország népe panaszosan kiált föl.

INNIN egyedül maradván megsiratja kedvesét.

Az istenek magukra hagyják az embereket.

ENKI lányához szól figyelmeztetően, aki szépsége és ereje teljében ünnepre készül. Az őszi napforduló ünnepén az Ország népe őt dicsőíti, magasztalja. Vágy ébred INNIN-ben kedvese iránt, ezért az alvilág felé veszi útját, oldalán a hűséges NINSUBUR-ral. Az alvilágban ERESKIGÁL megfosztja kincseitől, hatalmától INNIN-t.

NINSUBUR igéretéhez híven az istenekhez könyörög úrnője életéért. Végül ENKI megsajnálja őt, elküldi az "élet vizét és füvét" INNIN megmentésére.

Az Ország népe imát zeng a mindenható, termékenységet hozó Holdistenhez (téli napforduló).

INNIN és DUMUZI az istenek segítségével elhagyják az alvilágot; az ÉLET HÁZÁ-ba kerülnek. Elfoglalják helyüket az istenek között és őrködnek az ÉLET körforgása felett. Az Ország népe imával dicsőíti INNIN-t és DUMUZI-t.

"Fejet hajtok a tudomány és a költészet előtt, melynek segítségével feltárul előttünk az emberiség kultúrtörténetének egy korai szakasza, az eddigelé legrégibbnek ismert, mintegy 6000 évvel korábbi civilizáció léte.

Szinte hihetetlen, hogy az a szöveganyag, amely puha agyagtáblákba ékjelekkel írva, a Tigris és Eufrátesz folyók mentén épült hatalmas városok törmelékeivel együtt évezredekig a föld alatt pihent, nemcsak olvashatóvá vált számunkra, hanem ami ebből következik, fogalmat alkothatunk egy réges-rég letűnt nép, a sumérek életének, világnézetének, vallási felfogásának egyetemesen magasrendű voltáról. Ennek, megítélésem szerint a mai ember számára rendkívül fontos, üzenetértékű irodalom egy töredékének zenei feldolgozásával akartam néhány szerény lépést tenni azon az úton, amelyik hitem szerint elvezet egy kiegyensúlyozottabb, megalapozottabb, értékes emberi megnyilvánulásokkal kormányzott világba, ahova nem lankadó hittel és akarattal óhajt eljutni a világ békeszerető népeinek részeként a tíz és egynéhány milliós magyarság is."

Szörényi Levente

Ősbemutató:
1989. augusztus 18-19.
Margitszigeti Szabadtéri Színpad

HALLGASSON BELE
Fénylő ölednek édes örömében
(Szörényi)

Hangszerelte: Márta István ˇ Vezényel: Makláry László ˇ Zenei rendező: Szörényi Szabolcs ˇ A felvétel a Főnix Hangstúdióban Bohus János vezetésével és a Mafilm Audio Kft. zenetermében készült. ˇ Grafika: Aba Béla ˇ Kanyó Béla fotóján látható díszletet tervezte: Csikós Attila Lap teteje

 

FŐOLDAL | ILLÉS EGYÜTTES | ISTVÁN, A KIRÁLY | ATILLA, ISTEN KARDJA | VELED, URAM!
DISZKOGRÁFIA | ZIKKURAT GALÉRIA |

Copyright © 2021 Zikkurat Kft. info@zikkurat.hu